2009 yılında kurulan SpeeDx, Londra ve ABD’de ofisleri ve Avrupa çapında distribütörleri bulunan Avustralya merkezli bir özel şirkettir. SpeeDx, gelişmiş hasta yönetimi için kapsamlı bilgiler sunmak üzere basit tespitin ötesine geçen moleküler tanı çözümlerinde uzmanlaşmıştır. SpeeDx, bulaşıcı hastalık patojenlerinin, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (STI) ve antimikrobiyal direnç belirteçlerinin tespiti için CE-IVD kit portföyüne sahiptir. SpeeDx “ResistancePlus” testleri, Direnç Güdümlü Tedaviye (RGT) olanak tanıyarak, klinisyenlere hastalarını tedavi ederken bilinçli klinik kararlar vermeleri noktasında yardımcı olur.

Resistance Guided Therapy (RGT) – Direnç Güdümlü Tedavi Nedir?

Direnç Güdümlü Tedavi (RGT), moleküler tanı teknolojisindeki son gelişmelerden faydalanmak suretiyle enfeksiyonun direnç durumunu gözeterek klinisyenlerin hastalarına bireysel bazda en iyi hedefli tedaviyi uygulamalarına yardımcı olan bir yaklaşımdır.

  • RGT, enfeksiyona neden olan organizmayı tespit eden testler ile antibiyotik duyarlılığıyla bağlantılı genetik belirteçleri tespit eden testleri kullanır.
  • RGT, uygun tedavi kararlarını yönlendirmek için tanı anında ek bilgiler sağlayarak ampirik tedavi modellerinin yerini alabilir.

 

M. genitalium için yalnızca patojen tespit uygulamaları kullanılırken yıllar içerisinde düşen tedavi başarı oranları, RGT’nin uygulanmasıyla birlikte makrolide duyarlı popülasyonlarda % 95’e, toplam popülasyonda ise % 92’nin üzerine çıktı.

Direnç Güdümlü Tedavi (RGT) neden önemlidir?

Birçok Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon Hastalığını (CYBEH) kontrol etme stratejisi, ucuz ancak oldukça etkili antibiyotiklerin erişilebilirliğine bağlıdır. Bu enfeksiyonlarda antimikrobiyal direnç oranları arttıkça, sınırlı antibiyotiklerimizi daha akıllıca kullanmak daha da önemlidir.

 

Mycoplasma genitalium ve Neisseria gonorrhoeae’nin neden olduğu CYBEH’lerin yönetiminde bugün kılavuzlar;

  • Etkin hasta tedavi olasılığını artırmak
  • Yeniden kabul ve sağlık hizmeti maliyetlerini azaltmak
  • Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların yayılmasını en aza indirmek
  • Antibiyotik tedavisinin etkinliğini sürdürmek (antibiyotik yönetimi)

İçin RGT’yi giderek daha fazla önermektedir.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları Tanı Kitleri

ResistancePlus® GC: Neisseria gonorrhoeae’yi ve siprofloksasin duyarlılığına bağlı belirteçleri tespit eden tek kuyucukta çalışan multipleks qPCR testi. N.gonorrhoeae tespiti için hedef genler (opa ve porA), Siprofloksasin duyarlılığı için gyrA S91F mutant ve gyrA S91 yaban tip tespiti

ResistancePlus® MG: Mycoplasma genitalium’u ve makrolid direncine bağlı belirteçleri tespit eden tek kuyucukta çalışan multipleks qPCR testi. M. genitalium tespiti için MgPa, Makrolid direnci için 5 farklı 23S rRNA mutasyon tespiti (A2058G, A2059G, A2059C, A2058T, A2058C)

PlexPCR® VHS: Yaygın lezyona neden olan HSV-1, HSV-2, VZV ve Treponema pallidum’u (Syphilis) tespit eden ve tiplendiren, tek kuyucukta çalışan multipleks qPCR testi

PlexPCR® HSV-1&2, VZV: HSV-1, HSV-2 ve VZV’yi tespit eden ve tiplendiren, tek kuyucukta çalışan multipleks qPCR testi

Solunum Yolu Virüsleri Tanı Kiti

PlexPCR® RespiVirus: 11 tip solunum virüsünü tespit eden ve tiplendiren 2 kuyucukta çalışan multipleks qPCR testi. Influenza A, Influenza B, Rhinoviruses (A & B), Respiratory Syncytial Viruses (A & B), Human metapneumovirus, Adenoviruses, Human parainfluenza viruses 1, 2, 3 & 4.

English EN Turkish TR